My SKP

My SKP

Monday, April 19, 2010

MICROSOFT EXCEL ( Operasi Tambah)

Microsoft Excel merupakan sejenis perisian aplikasi helaian elektronik yang digunakan untuk membantumenguruskan pengurusan data-data yang melibatkan pengiraan khususnya data-data kewangan.Penggunaannya dapat menjamin ketepatan dalam pengiraan selain kepantasan dalam menyelesaikanmasalah penyimpanan data, pengiraan, analisis data serta melukis graf.Operasi Campur

Terdapat beberapa cara untuk melaksanakan operasi ini. Antaranya:

Cara Pertama
 • Klik pada 'Name Box' untuk mendapatkan senarai operasi yang anda perlukan.
 • Anda akan dipaparkan dengan senarai berikut:
 • Klik pada salah satu operasi yang anda kehendaki. Contohnya:SUM(untuk operasi pengiraa campur).
 • Anda akan dipaparkan dengan kotak dialog ‘Sum’.

 • Anda akan dapati pada ‘Formula bar’ memaparkan satu formula pengiraan untuk operasi campur.
Contoh: =+SUM(E2:E11)
 • Klik atau tekan kekunci dan anda akan dapati ruangan jumlah telah pun berisidengan jawapan yang sama terdapat pada ‘Formula result’ di kotak dialog. Contohnya adalah seperti berikut:
 • Sekiranya anda ingin mencari jumlah menggunakan operasi yang sama pada ‘sejumlah angka’ berikutnya, anda boleh menggunakan arahan sebagaimana berikut:
Cara Kedua


Selepas menaipkan tanda +, anda perlulah:

 • Klik pada setiap satu sel yang mengandungi angka dan taipkan tanda +.
Contoh: +E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8
 • Tekan kekunci dan jawapan akan dipaparkan pada sel E9.


Cara Ketiga

 • Taipkan formula pengiraan di dalam ‘Formula bar’:+SUM(E2:E11).
 • Tekan kekunci dan jawapan akan dipaparkan pada sel E12.

0 comments:

Post a Comment

GALERI SKP